Nieuwsbrief 3l

Via deze nieuwsbrief delen we informatie en ervaringen over de GG-aanpak, oftewel: ondersteuning naar e!Gen reG!e. Hoe meer zorgprofessionals in Alkmaar zich richten op het signaleren van onderliggende gezondheids- en gedragsproblemen en de juiste vragen stellen om inwoners te stimuleren en versterken, hoe beter deze aanpak werkt. Wil je ook een ervaring delen en hiermee collega’s inspireren, laat het ons weten: eigenregie@alkmaar.nl.

SAVE THE DATE: Inspiratiesessie 'Voor Mekaar' | ma. 4 juli | 14.00-15.00 uur

'Voor Mekaar' in wijkcentrum de Oever is al een aantal jaar een succes in Alkmaar. Vanuit het idee dat iedereen iets kan wat een ander nodig heeft en dat iedereen wel eens hulp van een ander kan gebruiken, wordt wederkerigheid tussen mensen gestimuleerd. Via Voor Mekaar kunnen wijkbewoners elkaar informeren over wat zij voor elkaar willen betekenen. Tijdens de e!Gen reG!e-inspiratiesessie vertelt Debora de Zee van Voor Mekaar over de aanpak en welke werkwijze ze hanteren om het eigen netwerk van de inwoners zoveel mogelijk centraal te stellen en in te zetten. Tijdens de sessie gaan we gezamenlijk op zoek naar verschillen en overeenkomsten met andere manieren om eigen kracht en eigen regie op gezondheid en welzijn te stimuleren en elkaar te inspireren. Ontmoeten we mekaar?

Zet deze datum alvast in je agenda, de uitnodiging volgt binnenkort.

e!Gen reG!e: ik werk ermee

Wat betekent de aanpak e!Gen reG!e in de praktijk? Iedere maand stellen we één vraag centraal en vragen we professionals hierop te reageren. De vraag van de maand mei:

Waar ben je dankbaar voor?

Een ogenschijnlijk simpele vraag, met een onverwacht groot effect: dankbaarheid helpt je positief te zijn. Het is een goede manier om je te blijven verbazen over de mooie en fijne dingen in het leven. Sterker nog: onderzoek heeft aangetoond dat dankbaarheid wordt gelinkt aan een groter gevoel van geluk, meer positieve emoties, fijnere relaties en zelfs betere gezondheid. Wetenschappers onderzochten dit door mensen 10 weken lang een dagboek te laten bijhouden. De ene groep moest opschrijven welke negatieve dingen die dag waren gebeurd, en de andere groep moest elke dag opschrijven waar ze dankbaar voor waren. Na afloop bleek niet alleen dat de tweede groep positiever en gelukkiger was, ook bewogen ze meer en hoefden ze minder vaak naar de dokter. Niet voor niets dus, dat deze vraag uitstekend past binnen de aanpak e!Gen reG!e.

Bron: Harvard Medical School

Ervaringen delen

"Mooie ontmoetingen geven vrouwen kracht"

Halima Ouhris, sociaal cultureel werker en vrijwilliger Zahra Takhs zijn de drijvende krachten achter tal van activiteiten bij Wijkcentrum Mare Nostrum. Activiteiten gericht op het creëren van ontmoetingen tussen mensen, om de sociale cohesie te versterken. Wie hen ziet en hoort vertellen over deze activiteiten en het effect daarvan op mensen, voelt die kracht, en snapt gelijk dat dit aanstekelijk werkt. Halima vertelt dat ze allerlei activiteiten organiseren, voor ouderen, voor kinderen, voor vrouwen. En het is allemaal mooi en dankbaar werk, maar als het gaat over de vrouwenochtenden, gaan de ogen pas echt glimmen. Zahra: "Een koffieochtend voor vrouwen. Het klinkt misschien simpel, maar wat daar gebeurt is echt heel bijzonder. Je ziet hier mensen opbloeien en vertrouwen krijgen. In zichzelf, in anderen. Laatst stelden we bovenstaande vraag over dankbaarheid. Eén van de vrouwen antwoordde: "voor de koffieochtenden." Daar word je toch stil van?

"Ik leerde om bewuster stil te durven zijn"

Ymie de Jong, leerplichtambtenaar, heeft nog vaak te maken met het vooroordeel dat zij er alleen zou zijn om een sanctie op te leggen. Terwijl ze daar het liefst niet eens op uit zou komen. Ook in dit gesprek valt het woord dankbaarheid. Ymie: "Ik ga altijd op als eerste op zoek naar de reden van het verzuim. Wat maakt dat iemand geen gebruik wil maken van zijn recht om te leren? Want dat is het inmiddels: vroeger sprak je over de leerplicht, nu eerder over het leerrecht. Dat zou iets moeten zijn om dankbaar voor te zijn. Hoe komt het dat iemand zichzelf dat ontzegt? Ik ga op zoek naar de kern. Want: kom je bij de kern, dan kom je bij het hart. Daar ligt het antwoord. Het is natuurlijk verleidelijk om dat zelf te formuleren. De aanpak e!Gen reG!e maakte me weer bewust van de noodzaak om even bewust stil te 'durven' zijn en te vragen: Vertel eens! Je hoeft je eigen radartjes niet zo hard te laten draaien, de oplossing komt vaak 'vanzelf' in het antwoord naar boven."

"Ik ben me er niet bewust van hoe ik mijn werk doe, maar soms is het wel heel goed om je daar weer even heel bewust van te zijn!"
"Je bent niet alleen bezig met de zorgvraag, ik zie vooral de MENS."
"Kijk vooral wat er wél kan"

"Creativiteit is een heel belangrijke vaardigheid in mijn werk. Onbewust ben ik altijd op zoek naar wat er nog wél kan. Laten we vooral 'out of the box' blijven denken!"

"Eigen regie vs. eigen kracht"

"De termen 'Eigen Kracht' en 'Eigen Regie' worden door elkaar gebruikt, terwijl er wat mij betreft wel verschil tussen zit. Eigen kracht gaat vooral over 'wat kun je zelf?', terwijl je bij eigen regie vooral inzoomt op het gevoel van 'mens zijn'."

"Je bent op zoek naar een vlammetje wat je kunt aanwakkeren."

Projectteam

Aan de aanpak Alkmaar Vitaal, ondersteuning naar eiGen reGie werken veel mensen. Daarom geven we je ook een overzicht van de verschillende projectgroepen/verantwoordelijken.

Bestuurlijk opdrachtgever: Robert te Beest (Wmo) en Elly Konijn (jeugdhulp) Ambtelijk opdrachtgever: Jeroen Duvekot en Tanja van Emmerik Programmamanager: Margit de Jong Programmaondersteuning: Simone Breed, Mascha Geleijnse, Hester Visser, Tessa Visser

Colofon Aan deze update werkte mee: team Alkmaar Vitaal en H2X Communicatie