e!Gen reG!e werkt voor iedereen

"Ik ga iemand zeker helpen, maar misschien niet op dezelfde manier als diegene verwacht."

Wendy Oud, klantmanager aanmeldpunt Wmo: "Je gunt een ander resultaat. Dan kan het nog wel eens lastig zijn om coaching toe te passen en de actie aan de ander over te laten."

Lees meer

"In plaats van 'wat is het probleem?', is nu de vraag: ‘wie zou jou kunnen helpen?'."

Henk van Eijk, jeugd- en gezinscoach: “Ik heb inzicht gekregen in mijn rol. Waar ik voorheen meer het gevoel had dat ik iets moest doen en het voortouw moest nemen, kan ik er nu ook gewoon zijn, luisteren en vragen stellen.

Lees meer

"Verbinding met andere initiatieven en organisaties is noodzaak. Alleen dan werkt het."

Annette van der Meer, klantmanager Wmo: "Luisteren en onderzoeken van de vraag achter de hulpvraag is een sleutel om tot een passende oplossing te komen en aan te sluiten bij wat nodig is om zo zelfredzaam mogelijk te zijn."

Lees meer

"De open, luisterende houding die hierbij centraal staat, spreekt me erg aan."

Carola Rothe, beleidsadviseur Jeugd: "We zijn denk ik allemaal geneigd in oplossingen te denken, daar ben ik ook voor aangenomen. Maar soms willen we te snel resultaat laten zien en is er misschien wat meer geduld nodig."

Lees meer

"De training helpt me bij het leggen van de verbinding tussen beleid en uitvoering."

Noëlle Batelaan, beleidsmedewerker Jeugd: "Stiltes hoef je niet altijd in te vullen. Als je wacht, geef je iemand de ruimte om zijn of haar gedachten zelf te kunnen verwoorden.”

Lees meer

"Het is een aanpak die ingesleten moet raken. Ervaringen delen helpt daarbij."

Lenneke Winder, gedragswetenschapper: "De gedachte achter de GG-aanpak is duidelijk, nu is het de uitdaging het toe te passen. Dat is niet altijd gemakkelijk; de focus ligt al snel op de oplossing van het probleem."

Lees meer

We bieden nog steeds hulp, maar op een andere manier

Inwoners eigen regie geven betekent niet dat ze het voortaan allemaal alleen moeten doen. Integendeel. De term 'e!Gen reG!e' is juist gekozen vanuit een positieve gedachte, in lijn met de uitgangspunten van bijvoorbeeld de beweging 'positieve gezondheid'. Zo zelfstandig mogelijk E!Gen reG!e is gebaseerd op gezondheid en gedrag: vitale inwoners, die leven vanuit hun persoonlijke waarden, zich gezond en gelukkig voelen en zo zelfstandig mogelijk zijn. Zo onafhankelijk mogelijk dus. Dat lukt natuurlijk niet altijd, en ook zeker niet altijd gelijk: als een inwoner heel veel stress ervaart, is dat niet het beste moment om een gesprek over eigen kracht te starten. Dan moet er wellicht eerst hulp en ondersteuning komen, om wat rust te creëren. Maar in veel gevallen is het wel de moeite waard om het probleem, de vraag of klacht even te 'parkeren' en eerst een open vraag te stellen, zonder de mogelijke oplossingen al te bedenken of benoemen. Valideren, activeren De gesprekstool die trainingsbureau Bettery hanteert, is gebaseerd op een coachende aanpak: vanuit waarden, wensen, kansen en mogelijkheden samen onderzoeken op welke manier inwoners zelf invloed hebben op hun gezondheid en welzijn, en welke hulp zij zelf kunnen vragen van bekenden en/of zorg- en welzijnsorganisaties. Kortom: éérst valideren, dan activeren.

Andere initiatieven, zelfde doel: ideeën delen & van elkaar leren

Feitelijk is e!Gen reG!e een praktische invulling van de uitgangspunten die vanaf de transitie Jeugdzorg en WMO centraal staan. Verschillende organisaties geven daar vanuit eigen inzicht invulling aan. Het succes van onze gemeentelijke aanpak e!Gen reG!e staat of valt met het in praktijk brengen van deze werkwijze. Essentieel daarbij is verbinding met partners die een soortgelijke aanpak hanteren, waardoor inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben eenduidigheid ervaren. Ons streven is dat deze inwoners in iedere situatie te maken krijgen met zorgprofessionals die in de eerste plaats aandacht hebben voor de verlangens en ambities van inwoners zèlf. Tijdens de sessies ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen. Centraal staat steeds dezelfde vraag, die vanuit verschillende perspectieven belichten: “Eigen regie voor inwoners, wat betekent dat voor het handelen van zorgprofessionals?”

Andere Alkmaarse initiatieven toegelicht

In de video hiernaast zie je verschillende zorg- en welzijnsprofessionals aan het woord over initiatieven in Alkmaar waarbij eigen kracht van inwoners het uitgangspunt is: Mirelle Koeten (HONK), Chanel Kortekaas (ZONH), Johan Noordhof (huisarts) over de aanpak Welzijn op Recept; Lisette Untied (Mee&De Wering) over de JOGG-aanpak, gericht op jongeren; Mirjam Bedeke-Schouten (GGD HN) over positieve gezondheid en Elles Fenijn (Wijkleercentrum Alkcare) en Monique Gabriëls (Wijkleercentrum NIKO) over het effect van leren in de wijk, waarbij studenten en ouderen elkaar iets leren.

Colofon Aan deze update werkte mee: team Alkmaar Vitaal en H2X Communicatie