E!Gen reG!e werkt. Voor iedereen.

Nieuwsbrief 4l

Via deze nieuwsbrief delen we informatie en ervaringen over de GG-aanpak, oftewel: ondersteuning naar e!Gen reG!e. Vragen? Stel ze via eigenregie@alkmaar.nl.

De aanpak e!Gen reG!e richt zich op het stellen van de juiste vragen, zodat mensen met een ondersteuningsvraag over zorg, welzijn en gezondheid beter kunnen aangeven wat ze zelf willen en van anderen nodig hebben. Dat geeft vertrouwen, meer zingeving en verhoogt de kwaliteit van leven. Want je kunt veel zelf, maar staat niet alleen.

e!Gen reG!e: ik werk ermee

Wat betekent de aanpak e!Gen reG!e in de praktijk? Iedere maand stellen we één vraag centraal en vragen we professionals hierop te reageren. De vraag van de maand juni:

Wat is jouw talent?

Talenten vormen een natuurlijke bron van drive, voldoening en energie. Maar vaak (h)erkennen we onze eigen talenten niet, omdat ze zo vanzelfsprekend voor ons zijn. Dan kan het fijn zijn als een ander je helpt om je bewust te maken van je eigen talenten. Het is misschien verleidelijk om een ander te vragen ze voor je te benoemen, maar het werkt nog beter als je er zelf over nadenkt. Want een een talent hebben is één ding, er wat mee doen is weer iets anders. Talenten komen pas tot bloei wanneer je vaardigheden en competenties gaat ontwikkelen om je talenten optimaal te gebruiken. En daar heb je je eigen intrinsieke motivatie voor nodig. Dus stel de ander en/of jezelf eens deze e!Gen reG!e-vraag en luister aandachtig naar het antwoord.

Inspiratiesessie 'Voor Mekaar' | ma. 4 juli | 14.00-15.00 uur

'Voor Mekaar' in wijkcentrum de Oever is al een aantal jaar een succes in Alkmaar. Vanuit het idee dat iedereen iets kan wat een ander nodig heeft en dat iedereen wel eens hulp van een ander kan gebruiken, wordt wederkerigheid tussen mensen gestimuleerd. Via Voor Mekaar kunnen wijkbewoners elkaar informeren over wat zij voor elkaar willen betekenen. Tijdens de e!Gen reG!e-inspiratiesessie vertelt Debora de Zee van Voor Mekaar over de aanpak en welke werkwijze ze hanteren om het eigen netwerk van de inwoners zoveel mogelijk centraal te stellen en in te zetten. Tijdens de sessie gaan we gezamenlijk op zoek naar verschillen en overeenkomsten met andere manieren om eigen kracht en eigen regie op gezondheid en welzijn te stimuleren en elkaar te inspireren. Ontmoeten we elkaar?

Inspiratiekaarten

De aanpak e!Gen reG!e is een praktijkgerichte aanpak. Het effect is het grootst, als zoveel mogelijk mensen de visie kennen en de gesprekstechnieken toepassen. Om te zorgen voor blijvende/terugkerende aandacht voor e!Gen reG!e is een toolkit gemaakt, met onder andere Teams-achtergronden, een kaartenset met insiprerende vragen en ansichtkaarten. Dit alles om de toepassing van de aanpak e!Gen reG!e te in de dagelijkse praktijk te ondersteunen, zowel bij eigen medewerkers als vertegenwoordigers van partnerorganisaties, bij aanbieders en bij professionals en vrijwilligers in het voorveld.’

Ervaringen van collega's

Peter Oosterhof, gebiedsregisseur in Alkmaar Noord

"Iedereen heeft een idee bij eigen regie en eigen kracht. Het zijn paraplutermen geworden. Juist daarom is het interessant om met elkaar te delen wat ieder eronder verstaat en hoe je de aanpak in de praktijk toepast. Dat bleek wel tijdens de training van Alkmaar Vitaal." Aan het woord is Peter Oosterhof, gebiedsregisseur in Alkmaar Noord. We vroegen hem hoe hij e!Gen reG!e toepast in zijn werk. Peter: “De e!Gen reG!e-training was in ons gehele team in de agenda gezet en we dachten dat het over de gezondheid van onszelf zou gaan. Mijn collega’s en ik waren een beetje in verwarring, waardoor we een interessante start hadden. Alle deelnemers vertelden wat ze wisten over e!Gen reG!e. Ik had niet verwacht dat de training een vraagtechniek zou zijn, een methode om mensen op een andere manier te bevragen en meer te luisteren, dus een beetje sceptisch was ik eerlijk gezegd wel. Aan de andere kant werd ik toch nieuwsgierig, want ik sta open voor andere gesprekstechnieken.

"Door vragen te stellen, open je de deur naar meer mogelijkheden."
"Hoe kunnen we helpen bij het vinden van dingen die voor de ander kunnen werken?"
Geen pasklaar antwoord

"Er bestaat helaas geen kant-en-klaar antwoord waardoor je je beter gaat voelen. De één heeft namelijk iets heel anders nodig dan de ander." Bron: Voor Mekaar

"Als ik bij de e!Gen re!Gie-aanpak de nadruk op het woord REGIE zou leggen dan is het een heel mooi doel dat mensen zelf in de lead gaan en dat ik daar ondersteuning aan bied. Maar als we het hebben over EIGEN REGIE, dan zou het bijvoorbeeld heel mooi zijn als ook onze jonge inwoners zélf in actie komen en mij een plan voorleggen en zeggen: “Hé Peter, wij hebben een idee en hebben de gemeente hiervoor nodig!” Dát zou een prachtig resultaat zijn van onze inzet." Peter Oosterhof, gebiedsregisseur

"Vertrouw op de mogelijkheden die kunnen ontstaan na het stellen van een open vraag."

De aanpak e!Gen reG!e heeft raakvlakken met andere initiatieven in Alkmaar. inspireer elkaar. Deel deze nieuwsbrief met anderen via onderstaande link: