Via deze nieuwsbrief delen we informatie en ervaringen over de GG-aanpak, oftewel: ondersteuning naar e!Gen reG!e. Hoe meer zorg- en welzijnsprofessionals zich richten op het signaleren van onderliggende gezondheids- en gedragsproblemen en de juiste vragen stellen om inwoners te stimuleren en versterken, hoe beter deze aanpak werkt. Wil je ook een ervaring delen en hiermee anderen inspireren, laat het ons weten: eigenregie@alkmaar.nl.

Even voorstellen

Mijn naam is Margit de Jong en sinds 1 maart heb ik het stokje projectleider e!Gen reG!e overgenomen van Petra Buwalda. Net als Petra werk ik als programmamanager bij PPI. De afgelopen twee jaar heb ik gewerkt aan het vertalen van de gemeentelijke visie over 'Eigen Kracht' van inwoners naar het handelen in de praktijk.

Het klinkt zo eenvoudig: “Inzetten van eigen kracht door de inwoner”. Maar hoe doe je dat? Ik denk dat we met de methode ’e!Gen reG!e’ hierin een hele mooie stap aan het zetten zijn. Veel collega’s binnen de gemeente hebben al een training gehad of zijn ermee bezig. Ik geniet van de verhalen uit de praktijk, zoals deze ook in de nieuwsbrief staan en roep jullie allen dan ook op om deze verhalen te blijven delen! De successen, maar ook daar waar het moeilijk ging. Daar leren we juist van.

Margit de Jong

Kort verslag online inspiratiesessie Eigen Plan

Eigen regie voor inwoners, wat betekent dat voor het handelen van zorgprofessionals?”

Met bovengenoemde vraag als uitgangspunt streven we naar regelmatige uitwisseling van ideeën met partnerorganisaties in zorg en welzijn, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Tijdens de inspiratiesessie begin maart was het woord aan Eigen Plan. Zij ondersteunen gemeentes vanuit een onafhankelijke positie bij hun participatieopdracht.

Na een korte introductie liet Eigen Plan-coach Margherita Tinti de aanwezigen ervaren wat het effect is van hun aanpak. Daarbij werd geoefend met verschillende manieren van vragen stellen. In de eerste situatie met de opdracht om vooral oplossingen aan te dragen voor de ander. In tweede instantie door vooral 'Eigen Plan-vragen' te stellen, waarvan er hiernaast een aantal zijn opgesomd. Dat bleek nog niet altijd zo makkelijk gedaan als gezegd, maar over het positieve effect waren de 'ondervraagden' het duidelijk eens.

Via onderstaande 'padlet' van Eigen Plan, is niet alleen alle informatie terug te vinden, maar ook een mogelijkheid opgenomen om vragen te stellen. Klik hier:

'Eigen Plan'-vragen

 • Wie weet er van je situatie?
 • Wie kan je voor praktische zaken nu raadplegen
 • Voor wie ben je belangrijk?
 • Voor wie wil je belangrijk zijn?
 • Wie geeft er om je kind?
 • Wie is er belangrijk voor je kind?
 • Als er iets met jou gebeurt, wie wordt er dan geïnformeerd?
 • Wat zou het je opleveren als anderen weten hoe het met je gaat?
 • Zijn er meer mensen die in eenzelfde situatie als jij hebben gezeten?
 • Wie komt er bij jou voor advies?
 • Als je vragen om steun moeilijk vindt, wat zou jij terug kunnen doen?

Vitaal Rookvrij

In de e!Gen reG!e-aanpak staan promotie van een gezonde leefwijze en de wijze van gespreksvoering daarover centraal. Die lijn volgt Groups for Balance ook in haar aanpak ter promotie van het stoppen met roken. In hun flyer staan tips en voorbeeldvragen om het gesprek hierover aan te gaan. Mocht iemand gemotiveerd zijn om te stoppen, dan kun je rechtstreeks verwijzen naar het Vitaal Rookvrij Traject. Dit is een speciaal ontwikkeld programma voor mensen met een lage SEP (Sociaal Economische Positie) en bestaat uit een combinatie van begeleiding om te stoppen met roken en aandacht voor een gezonde leefstijl. Klik voor de flyer op de afbeelding hiernaast of kijk op www.vitaalrookvrij.nl

EiGen reGie: ik werk ermee

Wat betekent de aanpak in de praktijk? In iedere editie vertellen professionals over hun ervaringen: wat doen zij nu anders en wat is daar het voordeel van?

De praktijkervaring van... Sheyda Rajabi, jeugd- en gezinscoach

Als jeugd- en gezinscoach is het mijn rol om heel breed te kijken naar wat er speelt binnen een gezin en welke vorm van hulpverlening nodig is. Soms is dit geen, soms één, soms meerdere hulpverleners binnen een gezin om het allemaal weer beter op orde te krijgen. Ik vind de aanpak e!Gen reG!e hier goed op aansluiten.

Naast de cliënt De vragen die centraal staan in de training, helpen mij om de specifieke hulpvraag van een moeder, vader of kind in beeld te brengen, te ontdekken wat er nog meer achter schuil gaat. Het helpt mij om naast de cliënt te gaan staan, de manier waarop ik spreek af te stemmen met het gezin en vervolgens meegaan in hun ritme en draagkracht. Ik ga als het ware even in hun schoenen staan. Vaak wordt het verlangen achter de hulpvraag dan ook duidelijk. Dit verlangen is regelmatig iets anders dan de originele hulpvraag.

In sommige gezinnen werkt het denk ik heel goed om eerst mee te bewegen met de behoefte van ouders, zodat zij vervolgens weer makkelijker kunnen meebewegen met mijn advies. Zo ontstaat er vertrouwen. Deze manier van werken is niet altijd mogelijk. Veiligheid staat voorop, daarnaast vraagt het tijd, ruimte en aanpassing van de werkroute. Maar voor mij is dit wel waar de e!Gen reG!e-werkwijze over gaat.

"We moeten accepteren dat de uitkomst van een aanvraag voor hulp een heel andere inzet kan betekenen dan de oorspronkelijke hulpvraag."

De e!Gen reG!e-visie is een mooie techniek. Ik zou het vaker willen toepassen bij het eerste gesprek in een gezin. Een volgende stap zou zijn om de bestaande vragenlijsten die wij nu gebruiken meer op deze manier in te richten. Dat zou volgens mij kunnen helpen. Ik kijk erg uit naar de doorontwikkeling binnen de gemeente en ook daarbuiten in de contacten met andere betrokken organisaties."

Een ervaring uit de trainingsevaluatie van... een jeugd- en gezinscoach

"Mijn aard is snel doorpakken, dat is niet altijd de beste aanpak."

Ik was in het begin sceptisch over de training. Maar gaandeweg ben ik het nut van de scholing in gaan zien. Vooral toen ik op dag 3 zelf een rollenspel moest doen. Het bleek dat ik altijd wat wil betekenen voor de cliënt. Soms hoeft dat niet en kunnen zij zelf met oplossingen komen. Ik betrapte mezelf erop dat ik in een gesprek al vrij snel richting een oplossing wil. Ik wil leren even rust te pakken, vrij van oordeel het gesprek aan te gaan en ECHT te luisteren naar een cliënt. Dit is voor mij een leerproces, want mijn aard is snel door te pakken. Ook vond ik het waardevol om te zien dat ik niet altijd direct zelf met een oplossing hoef te komen. Dat kan altijd nog, als de cliënt duidelijk heeft wat hij/zij wil en of hij/zij dit zelf kan bereiken, zonder of met mijn ondersteuning.

Ervaringen van deelnemers aan de training e!Gen reG!e

"Zo min mogelijk woorden"

"Mijn uitdaging? Met zo'n min mogelijk woorden proberen degene met wie je het gesprek hebt uitnodigen om door te blijven vertellen."

"Door andere vragen ontstaat er een ander gesprek."

"De training sluit mooi aan bij wat ik belangrijk vind in het werk en in de communicatie met mensen. Er was een deel herhaling met name het oplossingsgericht werken, maar heel goed om dit weer op te halen."

"Mensen hebben zelf meer in hun mars dan zij denken."

"Ik heb geleerd om wat andere vragen te stellen bij een aanmelding, wat meer stiltes te laten vallen en letterlijk wat meer achteruit te zitten."

"Vele mensen zijn gebaat bij deze heel zinvolle en waardevolle mindset."

Colofon Aan deze update werkte mee: team Alkmaar Vitaal en H2X Communicatie