Waarom kiezen we voor deze aanpak?

Onze ambitie is dat iedere inwoner van de gemeente Alkmaar weet wat hij/zij kan doen voor een gezonde leefstijl en daar ook naar handelt, op basis van de vraag: "Wat kun je zelf of met steun van je omgeving en waar kun je ondersteuning bij gebruiken?"

Met die verandering in aanpak, maken wij zorg en welzijn in Alkmaar gezonder, ook financieel.

In het kort: hoe het werkt

De basisgedachte van het werken aan eiGen reGie is niet nieuw, maar wel de manier waarop we hiermee aan de slag gaan. Praktisch en concreet, gericht op de realisatie van gedragsverandering bij zorg- en welzijns-professionals en inwoners. De kenmerken van de aanpak zijn nieuw of anders op het gebied van:

  • de uitgangspositie, met meer ruimte voor maatwerk en zelfoplossend vermogen.
  • de manier van gespreksvoering (coachend i.p.v. verzorgend)
  • de inrichting van het proces (het initiatief komt van de inwoner/cliënt)
  • de communicatie/taal (gericht op het promotie boven preventie)

Om dat te bereiken, worden medewerkers van gemeente Alkmaar getraind en begeleid door trainingsbureau Bettery. Een aantal van hen aan het woord over het effect van deze training op hun dagelijkse praktijk:

Webinar met externe partners

Op donderdag 18 november introduceerde gemeente Alkmaar de aanpak 'Alkmaar Vitaal, ondersteuning naar e!Gen reG!e' ook aan externe partners tijdens een inspiratiesessie in de vorm van een webinar. Naast een presentatie van trainingsbureau Bettery, spraken collega's Ingrid Baart (jeugd- en gezinscoach) en Annette van der Meer (klantmanager Wmo) over hun (persoonlijke) ervaringen in de praktijk. Doel van het webinar was infomeren, van elkaar leren en vooral ook: elkaar inspireren. Want een aanpak als deze werkt alleen als we het samen doen en de werkwijze integraal toepassen. Klik op de afbeelding hiernaast voor een korte impressie.

Andere Alkmaarse initiatieven toegelicht

In de video hiernaast zie je verschillende zorg- en welzijnsprofessionals aan het woord over initiatieven in Alkmaar waarbij eigen kracht van inwoners het uitgangspunt is: Mirelle Koeten (HONK), Chanel Kortekaas (ZONH), Johan Noordhof (huisarts) over de aanpak Welzijn op Recept; Lisette Untied (Mee&De Wering) over de JOGG-aanpak, gericht op jongeren; Mirjam Bedeke-Schouten (GGD HN) over positieve gezondheid en Elles Fenijn (Wijkleercentrum Alkcare) en Monique Gabriëls (Wijkleercentrum NIKO) over het effect van leren in de wijk, waarbij studenten en ouderen elkaar iets leren.

Contactgegevens

Colofon Aan deze update werkte mee: team Alkmaar Vitaal en H2X Communicatie