Eigen regie werkt. Voor iedereen.

Terugblik inspiratiesessie 'Voor Mekaar = met mekaar'

In deze special blikken we terug op de online inspiratiesessie van maandag 4 juli, waarin Debora de Zee vertelde over de aanpak 'Voor Mekaar' in wijkcentrum De Oever, het effect van andere vragen stellen en het belang van wederkerigheid.

De aanpak e!Gen reG!e richt zich op het stellen van de juiste vragen, zodat mensen met een ondersteuningsvraag over zorg, welzijn en gezondheid beter kunnen aangeven wat ze zelf willen en van anderen nodig hebben. Dat geeft vertrouwen, meer zingeving en verhoogt de kwaliteit van leven. Want je kunt veel zelf, maar staat niet alleen.

Wat vind jij?

De aanpak e!Gen reG!e werkt. Voor iedereen. En op verschillende manieren. We organiseren inspiratiesessies om met elkaar te onderzoeken wat de effecten zijn van de aanpak. Maar ook: waar het soms lastig is. We belichten de aanpak vanuit verschillende perspectieven. Daarbij zijn we ook benieuwd naar jouw perspectief. Daarom hieronder een aantal vragen over de inspiratiesessies. Jouw feedback telt.

Inspiratiesessie 'Voor Mekaar'

'Voor Mekaar' in wijkcentrum de Oever is al een aantal jaar een succes in Alkmaar. Vanuit het idee dat iedereen iets kan wat een ander nodig heeft en dat iedereen wel eens hulp van een ander kan gebruiken, wordt wederkerigheid tussen mensen gestimuleerd. Via Voor Mekaar kunnen wijkbewoners elkaar informeren over wat zij voor elkaar willen betekenen.

'Met Mekaar’ organiseert ook bijeenkomsten in het wijkcentrum waar mensen elkaar ontmoeten en casussen en vragen vanuit Voor Mekaar worden besproken. Er komen namelijk regelmatig vragen binnen die door ons uitgezocht moet worden maar waarop een andere bezoeker in een soortgelijke situatie het antwoord al heeft. Ook denken de bezoekers mee over onze dienstverlening.

Via Voor Mekaar kunnen wijkbewoners elkaar informeren over wat zij voor elkaar willen betekenen. Voor Mekaar betrekt haar bezoekers hierbij. Door tijdens de gesprekken te vragen of men iets wil doen voor de wijk hebben we een groep bezoekers gevonden die, in wat voor vorm ook, mee wil doen. Debora: "Iets wat voor jezelf werkt, of heeft gewerkt, gun je de ander ook. Daardoor kun je geneigd zijn de ander snel naar een oplossing te praten. Maar soms is die ander daar nog niet. Volg de ander in zijn of haar proces, stap voor stap."

In Oudorp zijn veel mensen die iets voor elkaar willen doen. Voor Mekaar wil deze mensen graag met elkaar verbinden. Als men een vraag heeft of graag iets wil betekenen voor iemand uit de buurt, kan men terecht bij Voor Mekaar. We willen dat mensen in Oudorp van elkaars talenten kunnen profiteren, gratis en vrijwillig. Vanuit het idee dat iedereen iets kan wat een ander nodig heeft en dat iedereen wel eens hulp van een ander kan gebruiken, wordt wederkerigheid tussen mensen gestimuleerd.

"Mensen willen graag iets terugdoen. Door hen niet te vragen of ze dat willen, ontneem je mensen ook iets."
"Doordat mensen elkaar ondersteuning bieden, vergroot je het netwerk op een natuurlijke manier."
Welke (kleine) stappen kun jij zelf zetten binnen jouw organisatie om meer wederkerigheid te creëren?

Projectteam

Aan de aanpak Alkmaar Vitaal, ondersteuning naar eiGen reGie werken veel mensen. Daarom geven we je ook een overzicht van de verschillende projectgroepen/verantwoordelijken.

Bestuurlijk opdrachtgever: Robert te Beest (Wmo) en Elly Konijn (jeugdhulp) Ambtelijk opdrachtgever: Jeroen Duvekot en Tanja van Emmerik Programmamanager: Margit de Jong Programmaondersteuning: Simone Breed, Mascha Geleijnse, Hester Visser, Tessa Visser

Colofon Aan deze update werkte mee: team Alkmaar Vitaal en H2X Communicatie